Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[1.1.11] Má tedy tento třetí verš čistě podaný znít takto: Všechno bytí vzešlo z tohoto Prabytí, Které v Sobě Samém je skrz naskrz věčným Prazákladem Svého Bytí. Světlo, Slovo a Vůle tohoto Bytí vystavily ze Sebe Sama Své nejvýš vlastní Světlo, Svou pravěčnou Myšlenku stvoření do pevného viditelného jsoucna a v celém věčném nekonečnu není nic, co by nebylo vzešlo z téhož Prazákladu a toutéž cestou ve zjevné a viditelné jsoucno.

[1.1.12] Kdo nyní úplně pochopil tyto tři zcela jasně vysvětlené verše, tomu je verš 4. již sám sebou jasný.

Desktop Impresum