Help

jakob-lorber.cc

1 nájdenie

[PS 7.7] A z čoho sa skladá hmota? Vy viete, že hmota nie je nič iného než zajatie duchovna alebo duchov. Ak však už na zemskom telese nárazom dvoch kameňov do seba vybuchne často niekoľko tvrdo zajatých duchovných potencií a kde vo vnútre Zeme tlak zvonka je príliš mocný, povstávajú tiež ihneď alebo aspoň po nie príliš dlhej dobe také prudké explózie, že ich ohnivým pôsobením bývajú často celé veľké hory a rozsiahle územia otrasené a zničené; a ak pôjdete tomu na koreň nájdete priestor sotva väčší než niekoľko kubických siah, v ktorom duchovné potencie uzavreté v hmote, príliš tlačené roztrhli svoje závory a našli si východ a prinútili potom touto cestou množstvo takých duchov ku spoločnému výbuchu. Ak sa teda stáva niečo takého so Zemou a na Zemi a v Zemi (čo tu bolo hneď už skôr pozorovaním pre vysvetlenie podmienečne ukázané), potom tento pomer v miniatúre na vašej planéte preneste na centrálne slnko. Tu ešte len uvidíte, aké utláčania musia jeho zajatí duchovia neustále znášať a to z dôvodu zľutovania, aby tiež mohli byť ako mocní zajatci opäť mocným tlakom pre budúcnosť prebudení k životu.

Desktop Impresum